Erturan, İlkay Ejder. 2021. “Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme”. İşletme Akademisi Dergisi 2 (1):123-42. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.706.