Karahan, Uğur, ve Murat Karahan. 2021. “Envanter Defterinin Bağlantısal Bütünsellik Çerçevesinde Dijitalleşmesinin Denetime Etkisi”. İşletme Akademisi Dergisi 2 (1):103-22. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.705.