Şahin, Osman Nuri. 2021. “Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Akademisi Dergisi 2 (1):94-102. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.703.