Özcan, Murat, ve Mehmet Günlük. 2021. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi”. İşletme Akademisi Dergisi 2 (1):76-93. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.702.