Bayazıt Hayta, Ateş, ve Turgay Yavuzarslan. 2021. “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Perakende Ticaret Şirketleri Hisse Senetlerinin Performansının Treynor Oranı Ile Ölçüm”. İşletme Akademisi Dergisi 2 (1):25-39. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/33.