Öktem, Şükran, ve Menekşe Öztoprak. 2020. “İş Doyumu, Yaşam Doyumu Ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 Ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme”. İşletme Akademisi Dergisi 1 (2):162-76. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.438.