Kıral, Mehmet. 2021. “Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi 1 (2):143-61. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.437.