Şahin, Sibel. 2021. “Türkiye’de Ki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Eğitiminde Muhasebe Ve Finansman Dersleri Durum Analizi”. İşletme Akademisi Dergisi 1 (2):102-24. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.435.