Yükçü, Süleyman, ve M. Yılmaz İçerli. 2023. “Güneş Enerjisi Vak’a Analizi”. İşletme Akademisi Dergisi 4 (3):284-90. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1295.