Sağlar, Jale, ve Bora Tanrısınatapan. 2023. “Aile Şirketlerinde Denetim Ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Akademisi Dergisi 4 (3):222-38. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1279.