Gümrah, A. (2022). Lojistik Maliyetler ve Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul Gıda Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), 351–362. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1100