Ataman Gökçen, B., & Çavuş, P. (2022). Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), 271–297. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1096