Akbaba, C. (2022). Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 70–89. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1021