Mansur, F. (2022). Sağlık İletişiminde Yaşanan Sorunların Hekimlere Yönelik Şiddete Etkisi. İşletme Akademisi Dergisi, 3(1), 57–69. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.964