Erturan, İlkay E. (2021). Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme. İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), 123–142. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.706