Şahin, O. N. (2021). Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), 94–102. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.703