Özcan, M., & Günlük, M. (2021). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), 76–93. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.702