Bayazıt Hayta, A., & Yavuzarslan, T. (2021). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Perakende Ticaret Şirketleri Hisse Senetlerinin Performansının Treynor Oranı ile Ölçüm. İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), 25–39. Geliş tarihi gönderen https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/33