Şahin, S. (2021). Türkiye’de ki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman Dersleri Durum Analizi. İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), 102–124. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.435