Sağlar, J., & Tanrısınatapan, B. (2023). Aile Şirketlerinde Denetim ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 222–238. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1279