(1)
ATASEL, O. Y. Serbest Nakit Akışları Ve Nakit Akış Oranları Ile Kârlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İSAKDER 2023, 4, 52-67.