(1)
Orhaner, E.; Arslan Çilhoroz, İlknur. Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği. İSAKDER 2021, 1, 88-101.