(1)
Gümrah, A. Lojistik Maliyetler Ve Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul Gıda Sektöründe Bir Uygulama. İSAKDER 2022, 3, 351-362.