(1)
Ataman Gökçen, B.; Çavuş, P. Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi Ve Bir Araştırma. İSAKDER 2022, 3, 271-297.