(1)
Mansur, F. Sağlık İletişiminde Yaşanan Sorunların Hekimlere Yönelik Şiddete Etkisi. İSAKDER 2022, 3, 57-69.