(1)
Erturan, İlkay E. Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme. İSAKDER 2021, 2, 123-142.