(1)
Şahin, O. N. Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İSAKDER 2021, 2, 94-102.