(1)
Özcan, M.; Günlük, M. Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. İSAKDER 2021, 2, 76-93.