(1)
Bayazıt Hayta, A.; Yavuzarslan, T. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Perakende Ticaret Şirketleri Hisse Senetlerinin Performansının Treynor Oranı Ile Ölçüm. İSAKDER 2021, 2, 25-39.