(1)
Şahin, S. Türkiye’de Ki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Eğitiminde Muhasebe Ve Finansman Dersleri Durum Analizi. İSAKDER 2021, 1, 102-124.