(1)
Sağlar, J.; Tanrısınatapan, B. Aile Şirketlerinde Denetim Ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme. İSAKDER 2023, 4, 222-238.