[1]
Orhaner, E. ve Arslan Çilhoroz, İlknur 2021. Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği. İşletme Akademisi Dergisi. 1, 2 (Nis. 2021), 88–101.