[1]
Akbaba, C. 2022. Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi. 3, 2 (Haz. 2022), 70–89. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1021.