[1]
Erturan, İlkay E. 2021. Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme. İşletme Akademisi Dergisi. 2, 1 (May. 2021), 123–142. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.706.