[1]
Şahin, O.N. 2021. Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi. 2, 1 (Nis. 2021), 94–102. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.703.