[1]
Bayazıt Hayta, A. ve Yavuzarslan, T. 2021. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Perakende Ticaret Şirketleri Hisse Senetlerinin Performansının Treynor Oranı ile Ölçüm. İşletme Akademisi Dergisi. 2, 1 (Mar. 2021), 25–39.