[1]
Öktem, Şükran ve Öztoprak, .M. 2020. İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme. İşletme Akademisi Dergisi. 1, 2 (Haz. 2020), 162–176. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.438.