[1]
Kıral, M. 2021. Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği. İşletme Akademisi Dergisi. 1, 2 (Nis. 2021), 143–161. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.437.