[1]
Sağlar, J. ve Tanrısınatapan, B. 2023. Aile Şirketlerinde Denetim ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme. İşletme Akademisi Dergisi. 4, 3 (Eyl. 2023), 222–238. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1279.